Desigualtats de gènere quotidianes

Desigualtats de gènere durant les reunions de les organitzacions de l’Economia Solidària