Dones joves i ESS

Enquesta: dones joves i Economia Solidària

L’Agència Catalana de Joventut lidera un projecte de cooperació descentralitzada per  sensibilitzar els governs regionals mediterranis de la necessitat de promoure l’Economia Social i Solidària (ESS) protagonitzada per dones joves. A banda de Catalunya, participen les regions de Tànger – Tetuan – Alhocemia (Marroc), Sousse (Tunísia), Còrsega (França) i Campania (Itàlia). Actualment es troba en la primera fase, la diagnosi, i s’està realitzant una recerca a cada regió sobre la situació de les dones joves dins de l’ESS.

A Catalunya qui realitza la recerca és la cooperativa sòcia ElRisell i per complementar les dades obtingudes durant el treball de camp (entrevistes, grups de discussió i anàlisi quantitatiu de fonts secundàries) ens proposen aquesta enquesta dirigida a a dones joves que, entre els 18 i els 35-40 anys, treballin o hagin treballat a alguna entitat d’ESS.

Les dades de l’enquesta només s’utilitzaran per objectius de recerca i garantint-ne l’anonimat. Us animem a respondre en aquest enllaç.