EINA D’OBSERVACIÓ DE GÈNERE
La Comissió d’Economies Feministes de la XES posa a l’abast d’entitats i organitzacions una eina d’observació de gènere que pretén ajudar a situar en clau de gènere les relacions que s’estableixen a les reunions, actes, events i altres activitats.

Més enllà del nombre de dones i homes, aquesta plantilla intenta fer visible que la manera en què es desenvolupen les dinàmiques de treball, tant remunerat com voluntari, no sempre són equitatives o no promouen la participació real de les dones en la presa de decisions de les entitats.

Fer visible aquesta situació no és la solució, però pot aportar elements que ajudin a caminar cap a organitzacions més feministes, i més democràtiques de retruc.

El fet que totes i tots ens adonem de quines són les inèrcies heteropatriarcals que travessen les dinàmiques internes ja és un element que pot començar a canviar-les.

Animem qualsevol entitat, formi part o no de la XES, a fer servir aquesta plantilla en qualsevol de les seves activitats per copsar la situació de gènere als espais de treball.

Els principals elements que analitza són:

  • Ús de la paraula (acaparament, reiteració intervencions, veus que no se senten o són sistemàticament interrompudes…)
  • Actituds (distraccions sistemàtiques, no atenció…)
  • Contingut i execució de les reunions: es prenen decisions, hi ha moderació, s’expressen emocions, qui les prepara?…

En base a aquestes observacions (òbviament es requereixen unes quantes – la XES per exemple n’ha fet 3- per demostrar que és una realitat arrelada), l’entitat pot fer una autodiagnosi que desemboqui en un full de ruta amb accions concretes per dur a terme a l’entitat.

Aquesta plantilla és gratuïta i la podeu fer servir online o bé descarregar-la en pdf. Si la feu servir online, les dades que hi poseu ens serviran per fer estudis i analitzar la situació de gènere en les entitats del sector (sense fer públics els noms ni de l’entitat ni de les persones).

La consciència és el primer pas per a la transformació social.

L’economia solidària serà feminista o no serà!


ENQUESTA[fc id=’1′ align=’left’][/fc]