EINA D’OBSERVACIÓ DE GÈNERE
La Comissió d’Economies Feministes de la XES posa a l’abast d’entitats i organitzacions una eina d’observació de gènere que pretén ajudar a situar en clau de gènere les relacions que s’estableixen a les reunions, actes, events i altres activitats.

Més enllà del nombre de dones i homes, aquesta plantilla intenta fer visible que la manera en què es desenvolupen les dinàmiques de treball, tant remunerat com voluntari, no sempre són equitatives o no promouen la participació real de les dones en la presa de decisions de les entitats.

Fer visible aquesta situació no és la solució, però pot aportar elements que ajudin a caminar cap a organitzacions més feministes, i més democràtiques de retruc.

El fet que totes i tots ens adonem de quines són les inèrcies heteropatriarcals que travessen les dinàmiques internes ja és un element que pot començar a canviar-les.

Animem qualsevol entitat, formi part o no de la XES, a fer servir aquesta plantilla en qualsevol de les seves activitats per copsar la situació de gènere als espais de treball.

Els principals elements que analitza són:

  • Ús de la paraula (acaparament, reiteració intervencions, veus que no se senten o són sistemàticament interrompudes…)
  • Actituds (distraccions sistemàtiques, no atenció…)
  • Contingut i execució de les reunions: es prenen decisions, hi ha moderació, s’expressen emocions, qui les prepara?…

En base a aquestes observacions (òbviament es requereixen unes quantes – la XES per exemple n’ha fet 3- per demostrar que és una realitat arrelada), l’entitat pot fer una autodiagnosi que desemboqui en un full de ruta amb accions concretes per dur a terme a l’entitat.

Aquesta plantilla és gratuïta i la podeu fer servir online o bé descarregar-la en pdf. Si la feu servir online, les dades que hi poseu ens serviran per fer estudis i analitzar la situació de gènere en les entitats del sector (sense fer públics els noms ni de l’entitat ni de les persones).

La consciència és el primer pas per a la transformació social.

L’economia solidària serà feminista o no serà!


ENQUESTA""
1
Nom i Cognoms - no és obligatori
Nom i Cognomsel teu nom (no obligatori)
Adreça electrònica per a enviar els resultats
Assistents
Assistents < 30 anys
dones
homes
total
Assistents > 30 anys
dones
homes
total
Nº Intervencions
dones
homes
total
Repartiment de tasques
Proposta d’ordre dia
dones
homes
total
Prendre acta
dones
homes
total
Facilitació
dones
homes
total
Moderació
dones
homes
total
Cura de l’espai (aigües, bolis…)
dones
homes
total
Assumeix execució acords
dones
homes
total
Altres
dones
homes
total
Tipus d'intervencions
Llenguatge utilitzat
femení
masculí
genèric
Informativa
dones
homes
total
Propositiva
dones
homes
total
Presa de decisió
dones
homes
total
Mediadora
dones
homes
total
Repetitiva/Insistent
dones
homes
total
Autoritària
dones
homes
total
Èmfasi en l’acord
dones
homes
total
Èmfasi en el desacord
dones
homes
total
Expressió de sentiments
dones
homes
total
Renúncia al torn de paraula
dones
homes
total
Actituds
Interrupcions
dones
homes
total
Acaparar torn de paraula
dones
homes
total
Pixades fora de test
dones
homes
total
Polemitzar
dones
homes
total
Reconèixer l’altre
dones
homes
total
Escolta activa
dones
homes
total
Salts torns de paraula
dones
homes
total
Renúncia al torn de paraula
dones
homes
total
Continguts
Els diagnòstics sobre la realitat tractada tenen en compte específicament la perspectiva de gènere
DiagnòsticsEls diagnòstics sobre la realitat tractada tenen en compte específicament la perspectiva de gènere
0 /
Les iniciatives que es plantegen fomenten la igualtat de gènere
Iniciativesmore details
0 /
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder