Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores dins de l’administració pública

  • Xarxa d'Economia Solidària | Comissió d'Economies Feministes + Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)
  • Editorial: XES i XMESS
  • Any: 2023
  • Pàgines:
  • Idioma: Català
  • Preu: 0
  • ISBN:
  • Material:

La guia Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores en el àmbit de els cures i de l’Administració Pública és un recull de pràctiques que, a cavall de l’administració pública, l’Economia Social i Solidària (ESS) i el vessant comunitari, representen una inspiració en el camí cap a la democratització de les cures.

DESCARREGA LA GUIA