Fons de contingència

Valorem la creació d’un fons de contingència de l’ESS

Juntament amb altres entitats (GOTEO, COOP57, Fundació COOP57, XAC, FETS i FCTC) estem contemplant engegar un Fons de Contingència de l’Economia Solidària que contribueixi a fer front a la situació econòmica que deixarà la pandemia del COVID-19.

En un primer moment, la proposta busca identificar aquelles cooperatives que estan intervenint de forma directa donant resposta a necessitats concretes en cinc àmbits concrets. També desitgem identificar aquelles que podrien donar resposta a alguns d’aquests àmbits si comptessin amb el suport financer necessari. En tots els casos, cal que els projectes tinguin una contrapart clara, un receptor/usuària que respongui a una necessitat expressada (si fem mascaretes cal saber qui les acceptarà).

1. Alimentació: agroecologia i emergència alimentària
2. Tèxtil: material sociosanitari
3 Cures: atenció a l’emergència
4. Construcció: reparacions domèstiques urgents
5. Tecnologia: impressió digital / desenvolupament, programació

L’objectiu d’aquesta cerca no és impulsar grans reconversions productives ni nous macroprojectes, sinó acompanyar, facilitar i donar suport a les iniciatives existents o que puguin sortir en aquests àmbits.

Per identificar cooperatives us demanem que respongueu la fitxa-formulari abans de dilluns 30 de març.