Nau Vila Besòs

Som part de la Nau Vila Besòs

A finals de l’any passat vam apostar per traslladar el magatzem de la XES a la Nau Vila Besòs del barri de Sant Martí, un espai de l’Ajuntament de Barcelona coordinat per la nostra sòcia Andròmines. Com a usuàries d’aquest espai, tant la XES com les seves sòcies tenim accés a diversos cursos formatius i tallers que ofereix la mateixa Nau, així com les ofertes de préstecs o material en donació que de tant en tant arriben (podeu consultar el catàleg amb el llistat actual de materials en donació).

Un dels objectius principals de l’equipament Nau Vila Besòs és fomentar l’economia col·laborativa, crear sinergies entre les entitats del districte, compartir, optimitzar els recursos de les entitats i tenir un impacte de reutilització. L’espai també vol esdevenir un punt de trobada entre el teixit associatiu del Districte i també d’impuls a l’economia circular. Per això, desenvolupa diferents tallers de reducció i eliminació de residus, recuperació d’objectes i upcycling, així com formacions i transmissió de coneixements.

Estem molt contentes d’entrar a formar part d’aquest espai i esperem que efectivament sigui font de sinergies entre les entitats de l’ESS i el teixit associatiu de la ciutat.