Assemblea General a la Nau Bòstik

En marxa el nou model organitzatiu de la xarxa

A la darrera assemblea general extraordinària celebrada el 13 de juliol en format híbrid (en línia i alhora presencial a Barcelona) es va aprovar la nova Permanent de la XES. 

A més dels 3 càrrecs encara vigents, es van escollir 10 nous càrrecs per conformar una Permanent composada per 4 representants de xarxes locals, 5 de sectorials, 2 de comissions executives i 2 entitats sòcies no vinculades a comissions.

A l’apartat web Organització, doncs, a banda d’altres documents, també trobareu els perfils de les 13 companyes que formen la Permanent i el nou reglament de règim intern, així com el nou organigrama de la XES -aprovat en assemblea general el passat mes de març i que ara entra en funcionament. 

Us animem a repassar els principals canvis del model aprovat, així com totes les comissions, sectorials i xarxes locals vigents per engrescar-vos a formar-hi part!