Crida a formar part de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial

L’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial ha començat a funcionar després de l’acte de constitució del passat 6 de juliol. La XES n’és una de les promotores i hi participa juntament amb 160 col·lectius i moviments. A banda del treball intern iniciat per articular-la, també resta obert un formulari per adherir-s’hi.

Aquest nou espai, que no és una associació a l’ús, ni una assemblea ciutadana ni una plataforma d’entitats, sinó una mixtura de tot plegat, recull el dinamisme i acció des de la base dels moviments socials i l’estructura i mirada holística de l’organització política. Així, en consonància amb aquest perfil atípic, l’acte de constitució tampoc no va seguir la forma habitual d’aprovar quelcom amb un consens preparat amb antelació. El 6 de juliol, unes 200 persones, així com 160 col·lectius i moviments que hi eren representats, van debatre unes propostes inicials d’estructura i d’objectius de treball i, arran de l’alt nivell d’acceptació que van generar, van ser aprovades, en aquell moment, per àmplia majoria. 

El que es va validar, però, va ser un esborrany a seguir treballant durant aquests propers mesos, per a incloure el màxim de diversitat de les entitats, moviments socials i organitzacions que, tant les que hi eren com les que encara no, vulguin contribuir a aquest gran repte que és impulsar la transformació ecosocial d’una manera profunda.

Els objectius acordats es fonamenten en la voluntat de ser una veu que incideixi políticament en la societat i aporti relats nous de la transició ecosocial, desenvolupar un programa polític de transformació amb una mirada àmplia i plural, afavorir processos de transició en l’àmbit local disseminats per tot el territori català mitjançant la creació d’assemblees locals, ser un vector per a la coordinació estratègica de lluites i campanyes dels moviments. Al mateix temps, s’acorda que es dotarà aquest espai d’una estructura amb diferents nivells de participació i implicació, en base a temàtiques i objectius, i en base a la dimensió territorial i local.

A més, en aquest proper període s’hauran d’incorporar moltes més mirades i propostes, entre les quals hi ha el donar més importància a la mobilització als carrers, la preocupació per no cooptar ni anul·lar dinàmiques ja existents, buscar formes clares per a la creació d’assemblees locals on la gent s’hi pugui sumar fàcilment, trobar un bon equilibri entre una estructura que sigui útil i funcional, mantenint la màxima horitzontalitat i transparència i que no reprodueixi patrons tradicionals de centralisme urbà.

Així, en la línia dels acords anteriors, s’han activat cinc comissions des d’on es recolliran totes les aportacions fetes aleshores, es perfilaran els objectius estratègics de l’assemblea, i començaran a treballar.  Les comissions són:


1. Ideari polític, espai transversal que liderarà un procés més ampli possible per definir l’ideari compartit

2. Incidència i mobilització, espai de coordinació estratègica de mobilitzacions al carrer i accions d’incidència institucional.

3. Comunicació i relat, coordinarà la definició del relat i vetllarà per a què l’assemblea sigui una veu al debat públic.

4. Territorialització: afavorirà l’impuls de processos de transició ecosocial des de l’àmbit local, partint de les experiències existents. 

5. Coordinació interna i seguiment de processos: desenvoluparà les tasques necessàries per al sosteniment de la pròpia Assemblea com a espai. 

Com a propers passos, ens proposem una propera fita a la tardor, quan aspirem a fer un acte de presentació de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial cap a l’esfera pública en general. 

La constitució de l’Assemblea és un punt d’inflexió d’un camí que ve de lluny.

Els moviments ecologistes fa anys que estem treballant articulacions i confluències mitjançant les trobades de “Recuperem el futur”, la construcció de la Xarxa per la Justícia Climàtica, i altres accions. Va ser al Fòrum per la Transició Ecosocial, el passat mes de febrer, que va reunir més de 400 persones, on es va constatar i validar la necessitat de construir un front comú de col·lectius i organitzacions per la transició ecosocial, que cristal·litzés en un nou espai polític.

Des del fòrum, som vàries les organitzacions que hem liderat aquest camí (Xarxa d’Economia Solidària, Ecologistes en Acció, Xarxa per la Sobirania Energètica, Observatori DESC, la Coordinadora de comerç just i finances ètiques, Entrepobles, Opcions i Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona), un camí que avui s’accelera i amplifica amb les organitzacions i persones adherides a la nova Assemblea per la Transició Ecosocial, i amb les que vindran.