Reforcem la XES amb una nova Plenària i una Assemblea General Extraordinària

La XES ha celebrat una doble cita durant el dissabte 30 de setembre al matí amb la Plenària de la XES i una Assemblea General a la Casa de la Solidaritat de Barcelona, una jornada que ha servit per poder intercanviar, cooperar i enfortir el moviment de l’economia solidària.

La Plenària de la XES ha servit per poder compartir molts dels projectes que té en marxa l’entitat així com algunes sectorials i grups de treball. Així per exemple, la Comissió d’Economies Feministes ha presentat la nova guia de democratització de les cures amb pràctiques inspiradores i reproduïbles a l’administració pública i la Sectorial d’Habitatge ha compartit una reflexió estratègica que han fet al voltant dels Bancs de Terres públic-cooperatius comunitaris. Per la seva banda, la Sectorial d’Ecologia de la XES ha explicat l’estat i propers passos de la campanya #FUTURSimPOSSIBLES per avançar en el nostre objectiu d’assolir una Transició Ecosocial.

També la Plenària ha estat un espai on s’han ofert dues activitats formatives #EinESS. Una ha versat sobre circuits per abordar els conflictes, impulsat pel Grup de Treball de Facilitació i Cures. L’altra ha estat un taller amb dinàmica inclosa sobre Comunicació Interna i la seva importància estratègica per a la XES, impulsada per l’equip tècnic i el Grup de Treball de Comunicació.

Després d’altres informacions breus sobre diferents projectes, com la celebració els 20 anys de la XES i els 10 de Pam a Pam, la iniciativa PlataformESS, la comissió antiassetjaments o la de Publicacions, ha començat l’Assemblea General Extraordinària (AGE). L’AGE ha servit, entre d’altres, per renovar diferents càrrecs de la Permanent de la XES i ratificar les darreres noves sòcies. També per tenir un debat estratègic de l’actual context polític al voltant l’ESS, el teixit comunitari i el cicle institucional.


Galeria fotogràfica