Reforcem la XES amb una nova Plenària i una Assemblea General Extraordinària

La XES ha celebrat una doble cita durant el dissabte 30 de setembre al matí amb la Plenària de la XES i una Assemblea General a la Casa de la Solidaritat de Barcelona, una jornada que ha servit per poder intercanviar, cooperar i enfortir el moviment de l’economia solidària.

La Plenària de la XES ha servit per poder compartir molts dels projectes que té en marxa l’entitat així com algunes sectorials i grups de treball. Així per exemple, la Comissió d’Economies Feministes ha presentat la nova guia de democratització de les cures amb pràctiques inspiradores i reproduïbles a l’administració pública i la Sectorial d’Habitatge ha compartit una reflexió estratègica que han fet al voltant dels Bancs de Terres públic-cooperatius comunitaris. Per la seva banda, la Sectorial d’Ecologia de la XES ha explicat l’estat i propers passos de la campanya #FUTURSimPOSSIBLES per avançar en el nostre objectiu d’assolir una Transició Ecosocial.

També la Plenària ha estat un espai on s’han ofert dues activitats formatives #EinESS. Una ha versat sobre circuits per abordar els conflictes dins de les organitzacions, impulsat pel Grup de Treball de Facilitació i Cures. L’altra ha estat un taller formatiu amb dinàmica inclosa sobre Comunicació Interna i la seva importància estratègica dins d’entitats com la XES, impulsada per l’equip tècnic i el Grup de Treball de Comunicació. Aquestes formacions han comptat amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Després d’altres informacions breus sobre diferents projectes, com la celebració els 20 anys de la XES i els 10 de Pam a Pam, la iniciativa PlataformESS, la comissió antiassetjaments o la de Publicacions, ha començat l’Assemblea General Extraordinària (AGE). L’AGE ha servit, entre d’altres, per renovar diferents càrrecs de la Permanent de la XES i ratificar les darreres noves sòcies. També per tenir un debat estratègic de l’actual context polític al voltant l’ESS, el teixit comunitari i el cicle institucional.


Galeria fotogràfica