Mapeig d’economies comunitàries

La Xarxa d’Espais Comunitaris (XEC) i el grup de treball d’Economies Comunitàries de la de la XES ens proposem aprofundir en el mapeig de les Economies Comunitàries de Catalunya.

La XEC és la comissió sectorial que representa les economies de gestió comunitària dins la XES; és a dir, som la xarxa en la que ens coordinem aquelles pràctiques i projectes gestionats de manera comunitària i des del suport mutu.

La gestió comunitària l’entenem com la gestió i governança comunitària de recursos on una comunitat s’activa i s’organitza amb formes democràtiques directes en torn d’uns interessos comuns, així com uns recursos i valors compartits. Des dels nostres diferents projectes treballem per generar noves formes d’organització i presa de decisions respecte als béns públics o comuns amb un model que permet una major sobirania i participació per part de la població en la resolució de les seves necessitats de forma col·lectiva i solidària.

El grup de treball d’Economies Comunitàries de la XES és l’espai on ens articulem les sòcies de la XES que treballem en torn les pràctiques comunitàries (la XEC, els professionals del treball, facilitació i acompanyament de processos comunitaris, i professionals de la recerca en béns comuns i economies comunitàries). Ho fem per visibilitzar aquestes economies comunitàries i per fer incidència per al seu reconeixement i extensió, així com per intercanviar pràctiques i coneixements des de l’enxarxament i el suport mutu.

En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre la ‘Guia per a la identificació d’economies comunitàries’ que hem desenvolupat junt amb Pam a Pam.

Durant aquest any tenim previst seguir amb la tasca de cercar i identificar les iniciatives d’economies comunitàries existents al nostre territori per articular-nos amb elles i visibilitzar-les incorporant-les solidàriament al Pam a Pam.

Dins d’aquest procés ens proposem fer una primera aproximació i millorar l’articulació i els espais de col·laboració amb aquelles entitats i professionals que estan en contacte i mantenen relacions amb les economies comunitàries, entitats representatives o xarxes de segon grau que ens poden referenciar i connectar amb les economies comunitàries de base. Per després poder-nos entrevistar amb cadascuna d’elles i posteriorment poder-les visibilitzar incorporant-les al Pam a Pam.

Aquest procés ens premetrà donar a conèixer la XES, la XEC i el grup de treball de Comunitàries com a espais d’articulació, també copsar les necessitats de les economies comunitàries actualment i el rol que pot fer la XES en aquest sentit, així com difondre el Balanç Comunitari com a eina d’autoavalaució i recurs per posar en valor l’impacte comunitari de les nostres iniciatives davant el veïnat i, si cal, les institucions.

Per altre banda, des del grup de treball de Comunitàries fem una crida perquè volem articular-nos amb totes aquelles professionals que treballeu amb comunitats, tant per desenvolupar les nostres linies estartègiques com a grup de treball, com per ajudar-nos a contactar amb aquelles experiències i pràctiques comunitàries de l’ESS que heu conegut en el vosre recorregut.

T’animes a facilitar-nos experiències per al mapeig? Vols formar part del grup de treball de Comunitàries, que ens reunim un cop al trimestre online?

Si t’animes a participar-hi, escriu-nos a espaiscomunitaris@xes.cat.

Perquè enfortir les comunitats transformadores, és debilitar el feixisme. Comunitzem la vida!

Fotografia de Júlia Lloveras del Casal de Barri Can Carol