La XES participa al projecte europeu B. Right Spaces per promoure i protegir els espais cívics a la Unió Europea

El passat 2023, la XES, conjuntament amb la XEC i el GT d’Economies Comunitàries, seguint la seva línia estratègica d’enfortiment de comunitats, va ser convidada per la Subdirecció de Treball en la Diversitat i les Economies Comunitàries del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a formar part del Projecte europeu B. Right SPaces. Aquest projecte té per objectiu millorar el suport, la promoció i la protecció dels espais cívics locals, considerats actors clau per salvaguardar els valors i els drets dels ciutadans.

El projecte consta de tres fases:

Primera fase (2024)
Observació i anàlisi per entendre els Espais Cívics a la Unió Europea, amb una revisió de la documentació referent al marc institucional, legal i sociopolític, amb especial atenció a Itàlia, Portugal, Catalunya, Polònia i Bèlgica. També inclou l’estudi dels models i les bones pràctiques existents, així com una revisió d’hipòtesis i conceptes per a la promoció i protecció dels espais cívics, juntament amb una anàlisi comparativa. Es realitzaran enquestes, entrevistes a experts i webinars de revisió.

Segona fase (2025)
Intercanvi de bones pràctiques i enxarxament per a l’aprenentatge mutu entre els diferents territoris per reforçar els espais cívics. Es farà una revisió participativa dels conceptes i hipòtesis anteriors a través de cinc laboratoris internacionals en format webinar, dos tallers i dos grups focals en cada territori. L’objectiu és crear una full de ruta per millorar la promoció i protecció dels espais cívics, que es materialitzarà en un Estatut B. Right Spaces per als defensors dels Espais Cívics.

Tercera fase (2026)
Promoció i protecció dels Espais Cívics basades en pràctiques i eines comunes, amb una plataforma en línia per a la cartografia dels Espais Cívics a la UE, visites d’estudi i tallers conjunts als cinc territoris. El resultat serà el manifest i pacte sobre els Espais Cívics presentat a l’Assemblea General de la Xarxa REVES i la creació d’una Comissió per als Espais Cívics per al monitoratge i suport en els 14 territoris dels membres d’aquesta xarxa, on la Generalitat n’és membre. Finalment, es redactarà una guia de recomanacions per a polítiques públiques dirigides a les autoritats locals.

A finals del passat abril, vam fer la primera trobada de treball a Brussel·les com a tret de sortida. Més informació:

Tret de sortida del projecte europeu B. Right SPACES amb l’objectiu de promoure i fomentar els espais cívics a Europa.

Projecte Europeu B.RIGHT SPACES (Generalitat de Catalunya)