INTERCOOPERACIÓ

La intercooperació és el mecanisme de relació entre organitzacions que proposem des de l’Economia Social i Solidària, en oposició a la tendència a competir i buscar l’interès propi, per tal d’obrir oportunitats de generació d’ingressos i per a fer viables els projectes socioempresarials.

En el si de la XES, la comissió d’intercooperació intenta afavorir la cooperació sectorial i intersectorial entre les organitzacions i persones sòcies de la xarxa. Per propiciar aquestes dinàmiques, una de les principals eines són les trobades d’intercooperació (Enxesca’t!), que permeten generar connexions i intercanvis entre organitzacions.

De cara a afavorir una intercooperació intersectorial, des de la comissió de Balanç Social s’analitzen els compromisos de millora de les organitzacions i es recomanen serveis i productes d’altres organitzacions de la XES que podrien donar resposta a aquestes millores.

Pel que fa a les dinàmiques de cooperació sectorial, existeixen diferents modalitats de coordinació entre organitzacions del mateix sector. Ara mateix s’estan donant al voltant de la XES diverses dinàmiques d’articulació sectorials en diferents estadis de maduració. Aquí podeu veure qui les forma i quins objectius tenen

NOTÍCIES