Impulsem l’Associació d’Economia Social de Catalunya

A la darrera assemblea de la XES es va aprovar l’ingrés de la nostra entitat a la recent creada Associació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT), una organització que pretén aglutinar els diversos actors de l’economia social del país.

Fa mesos que vam començar a reunir-nos amb la Taula del Tercer Sector, la Confederació Empresarial del Tercer Sector, la Federació de Mutualitats de Catalunya, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i Ens de l’Associacionisme Cultural Català per parlar de la possibilitat de crear una plataforma conjunta referent en temes d’economia social.

Després de moltes reunions i debats, s’ha constituït formalment l’Associació d’Economia Social de Catalunya, que es presentarà oficialment aquesta primavera. Aviat oferirem més informació sobre aquest acte que estem preparant.