Pla de contractació pública sostenible

Busquem la teva opinió sobre la contractació pública a Barcelona

Des de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya estem participant al grup de treball de contractació pública, promogut pel Comissionat d’Economia Social i la Direcció de Contractació de l’Ajuntament de Barcelona. A continuació, us compartim el contingut de la instrucció, fruit de mesos de reunions i treball, per tal que les organitzacions de la nostra base social la reviseu i proposeu canvis. A més, volem que reflexioneu sobre alguns aspectes considerats clau i que s’haurien de consensuar amb l’ajuntament.

Aspectes clau de la instrucció de contractació pública

  • Nova figura de CETIS proposada per la LCSP (la nova llei de contractació pública): com podem fer per acreditar aquesta figura d’una forma ajustada i efectiva?
  • Percentatge de pes del preu i desenvolupament de criteris de valoració automàtics no econòmics
  • Valoració i ajust de diferents tipus i graus de discapacitat
  • Criteris de judici de valor i acreditació i valoració posteriors
  • Contractació reservada a altres organitzacions que no són EIS ni CETIS però tenen un projecte d’inserció
  • Àrees on es pot incorporar la contractació reservada

Podeu fer-nos arribar les vostres idees a comunicacio@xes.cat i suggeriments sobre la instrucció fins al 12 de setembre. Un cop recollides, es compartirà una segona versió del document amb tots els canvis incorporats. Es valorarà si aleshores és recomanable tornar a convocar el grup de treball per acabar de comentar les propostes, de tal manera que la instrucció es pugui publicar durant la tardor.