Decàleg dret habitatge

Decàleg de Barcelona pel Dret a l’Habitatge

Les situacions d’emergència com la que estem vivint no ens igualen, sinó que encara posen més en relleu les desigualtats de la nostra societat. En aquesta situació, el precari sistema d’accés a l’habitatge que patim pren encara més importància.

És així, que l’ajuntament de Barcelona a través del Consell d’Habitatge Social amb la participació d’entitats del sector ha desenvolupat un Decàleg per un pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge. Es tracta d’un document construït a partir d’aportacions i sensibilitats diverses de les entitats i col·lectius amb un ampli coneixement i trajectòria en matèria d’habitatge a la ciutat. Per part de la XES, ha participat en aquest procés la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

El document recull mesures bàsiques que necessiten ser posades en marxa de manera urgent si volem donar una resposta articulada a la situació de crisi residencial que es viu en tot l’estat, però principalment en les grans ciutats com Barcelona.

Les 10 mesures del Decàleg pel Dret a l’Habitatge són:

  1. Incrementar el pressupost d’habitatge com a mínim fins al 1,5% del PIB durant els propers 7 anys com a sector estratègic per a la cohesió social, la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació econòmica.
  2. Moratòria de tots els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat, prèvia o post Covid, i nova pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, tret dels casos de petits tenidors amb necessitat d’habitatge pròpia o de familiars directes.
  3. Mediació obligatòria com a requisit previ a l’inici de qualsevol procés judicial de desnonament de famílies vulnerables.
  4. Reforma fiscal per beneficiar el lloguer protegit i la rehabilitació. Centrar els esforços públics i privats en l’habitatge de protecció permanent i la rehabilitació.
  5. Ampliació del parc de lloguer assequible, social i cooperatiu en cessió d’ús a partir de la construcció, la mobilització d’habitatges privats i l’impuls de nous models de col·laboració pu?blica-privada-comunitària.
  6. Impulsar la rehabilitació energètica, l’accessibilitat i adequació de parc habitatges a la situació post COVID19.
  7. Garantir els drets energètics. Fer complir la legislació vigent que a Catalunya prohibeix els talls de subministraments a famílies vulnerables i estendre-la a la resta de l’Estat.
  8. Lluita contra l’especulació. Cal evitar l’aterratge de fons especulatius i, a la vegada, fer els canvis normatius necessaris per fer més atractius els nous models de col·laboració públic-privat-comunitari, que ja estan en marxa en altres països europeus.
  9. Recuperar progressivament l’ús residencial d’una part dels habitatges turístics. Només a Catalunya hi ha més de 85.000 pisos turístics, a Barcelona 9.500, molts en zones d’alta demanda residencial.
  10. Regular el preu dels lloguers per fer-los estables i assequibles. Fer els canvis legals necessaris per limitar les causes de no renovació dels contractes de lloguer i impulsar un major coneixement de la realitat del mercat de lloguer amb més transparència.

Estem segures que aquest és un pas important, però encara tenim molta feina per fer en l’àmbit de l’habitatge per garantir que sigui un dret universal, a tots els nivells de les administracions (estatal, autonòmic, per part dels ajuntaments…), fins i tot s’ha d’arribar més enllà de les administracions i apostar pacte d’estat basat en la col·laboració públic-privat-comunitària-social que permeti articular una nova política d’habitatge. Dins d’aquesta nova política, l’habitatge cooperatiu és una alternativa tot just emergent que requereix suport administratiu per poder eixamplar-se i esdevenir assequible i inclusiu pel conjunt de classes populars.

Les 30 entitats i col·lectius que donem suport al Decàleg Dret Habitatge som: @Salutpublicabcn @ape_cat @ghsCatalunya @abd_ong Can70 @caritasbcn @ccoocatalunya @celobert_coop @Cohousingbcn @COACatalunya @treballsocial1 Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social @Ecoserveis @FAVBcn @entitatecom @f_habitatge @FundacioMambre @fundspereclaver GEENI @habitat_3 @ladinamo @lachalmetacoop – Cooperativa LLar Jove Marina del Prat Vermell La Chalmeta @ObservaDESC @L_OCUC @PAH_BCN @SindicatLloguer @sostrecivic @Taula3sector @ugtcatalunya @XES_cat

Us deixem un vídeo de l’acte en què s’ha presentat el decàleg.