Assemblea General Ordinària

Assemblea General Extraordinària: 3 de desembre

El dijous 3 de desembre a la tarda farem una Assemblea General Extraordinària en format virtual amb un punt central: la presentació i aprovació, si s’escau, del Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual de la XES.

Us informem ara perquè us reserveu ja la data, però no només us emplacem a participar a l’Assemblea sinó també en el procés d’aportacions, comentaris i esmenes al protocol que estarà obert fins el diumenge 15 de novembre a través de la plataforma Decidim. Un procés que ens ha de servir per recollir el màxim d’informació possible que es tindrà en compte abans de la seva validació. Si teniu qualsevol dubte sobre el procés de registre (totes les sòcies hauríeu d’haver rebut un correu amb les claus d’accés) i consulta a la plataforma podeu contactar amb decidim@xes.cat.

L’ordre del dia provisional, doncs, és:

  • Ratificació de noves sòcies.
  • Presentació i aprovació, si s’escau, del Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual de la XES.

Per motius organitzatius, us demanem que omplieu aquest formulari d’inscripció per poder calcular quantes persones serem.