La Regadora Sant Andreu

Noves sòcies tardorenques

En la recta final de l’any, arriben sis noves sòcies – i esperem que no siguin les darreres de 2021- per enfortir la xarxa.

La Regadora és la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús impulsada per la gent de Cohabitem Sant Andreu, que estan treballant amb la cooperativa d’arquitectes Arqbag i la Poma Arquitectura per construir aquest nou projecte a les Casernes del barri, a Barcelona.

L’Associació de Turisme Sostenible Ethnic (AETHNIC) va néixer l’any 2006 per crear i promoure iniciatives basades en els criteris del turisme responsable i sostenible. Fan sensibilització, formació, cooperació, incidència i disseny de viatges responsables.

La Fundació Oportunitas dona suport a l’entitat amb el mateix nom que genera oportunitats concedint microcrèdits socials a aquelles persones que no poden recórrer a la banca tradicional. A més, proporciona formació i acompanya amb mentories a les usuàries en el seu procés de desenvolupament professional i personal.

La Tempesta cooperativa s’encarrega del bar de l’Ateneu Harmonia, un equipament amb un fort arrelament comunitari situat al complex de la Fabra i Coats de Barcelona.

Som del Barri és una associació constituïda al febrer del 2017 per veïnes de Nou Barris (Barcelona) que volien organitzar una xarxa d’ajuda per aconseguir l’empoderament personal i l’autoestima, i lluitar juntes contra la precarietat laboral i la manca de treball retribuït per conciliar la vida laboral i personal.

A l’Associació Coopera Sant Feliu creuen en la transformació social cap a un model d’economia social i solidària que tingui com a objectiu satisfer necessitats en comptes de generar beneficis al capital. Ho fan fomentant diferents iniciatives comunitàries i de cooperativisme, com ara la promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la dinamització dels barris envers la cooperació entre el veïnat de Sant Feliu de Llobregat.