diversitat funcional i ESS

S’engega una nova comissió de diversitat funcional

A la XES teníem pendent des de feia temps el debat de com abordar el tema de la diversitat funcional en l’àmbit de l’ESS. Així, el març del 2021 vam organitzar una primera taula rodona amb dos objectius: Per una banda, conèixer que s’estava fent al respecte des de les iniciatives alhora que quins debats caldria abordar, i per l’altre temptejar la possibilitat que donés peu algun òrgan dins la XES que continués treballant el tema.

D’aquesta taula rodona va sorgir un primer grup de treball que s’ha anat trobant i debatent durant tot un any i fins al dia d’avui en què la Permanent ratifica la seva constitució com a Comissió de Diversitat funcional.

Els objectius d’aquesta nova comissió són: aconseguir que la perspectiva de diversitat funcional estigui present en el discurs i pràctiques dels diferents espais de la XES (òrgans de govern, comissions, sectorials, iniciatives), garantir l’accessibilitat tant a les activitats organitzades en el marc de la XES com als serveis oferts per les iniciatives, i tenir un diagnòstic tant de les necessitats que travessen al col·lectiu com de les accions executades fins al moment per les diferents iniciatives; també una relació de propostes de línies d’actuació futures.

Des de la comissió, animem tota persona o entitat interessada en la temàtica de la diversitat funcional dins en l’àmbit de l’ESS a visitar el seu apartat web o a posar-s’hi en contacte mitjançant l’adreça diversitatfuncional@xes.cat.