Presentació de l’informe ‘Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores dins l’administració pública’

El document, elaborat per la Comissió d’Economies Feministes de la XES i la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), es presentarà en el marc de la jornada “Fent economia plural”, organitzada per l’Observatori de Coòpolis i amb la col·laboració amb la XES i la Xarxa d’Espais Comunitaris de la XES, que tindrà lloc el dijous 29 de juny a la Nau Bostik de 10 a 14.30h.

La presentació serà a càrrec de Mireia Bosch, de la Comissió d’Economies Feministes de la XES.

A continuació podeu trobar tota la informació de la jornada.

Jornada: Fent economia plural, cap a una democràcia comunal. Pràctiques Público-Cooperatives-Comunitàries

El proper 29 de juny des de l’Observatori de Coòpolis organitzen, en col·laboració amb la XES i la XEC, les jornades ‘Fent Economia Plural, cap a una Democràcia Comunal. Pràctiques Público-Cooperatives-Comunitàries’ a la Nau Bostik.

L’objectiu principal de les jornades és contribuir a la visibilització de tot un seguit d’experiències de gestió comunitària com a exemples pràctics que inspirin la creació d’un nou marc de gestió dels serveis i béns públics. Davant del risc de privatització dels recursos que comporta l’actual col·laboració público-privada és necessari construir noves formes d’institucionalitat i d’administració dels recursos comuns, que ens permetin avançar cap a l’articulació d’una democràcia comunal.

Des de fa uns anys, a Barcelona i arreu, ja existeixen experiències locals de pràctiques públiques, cooperatives i comunitàries de recursos i serveis -treballs de cures i de tota mena d’equipaments, béns i serveis comunitaris- que, mitjançant formules mixtes d’economia plural, administren i gestionen les necessitats col·lectives i comunitàries del territori, evitant-ne la privatització i l’extracció de lucre, i garantint la gestió equitativa i democràtica dels recursos des de les pròpies instàncies comunitàries.

La proposta de la trobada

Al llarg de la jornada, s’analitzaran les característiques i l’emergència d’aquest nou marc de gestió, -potencialitats, fortaleses i reptes- com un envit a la societat en general i a les administracions en particular a implementar  experiències de referència en aquest àmbit i al desenvolupament d’eines (de gestió, financeres, de tinença i us) de potenciació d’un marc que potenciï aquestes pràctiques i ens porti al perfeccionament dels sistemes de gestió actuals.

Durant el matí es presentaran dos informes de recerca: primer, un informe, realitzat per la XES, sobre la realitat dels circuits i treballs de cures a la ciutat de Barcelona, i posteriorment, l’informe “Fent Economia plural. 10 casos rellevants de col·laboracions público-cooperatives-comunitàries” realitzat per La Idra Cooperativa en el marc de treball de l’Observatori de Coòpolis durant el 2022.

Tot i la heterogeneïtat intrínseca de la seva naturalesa, aquests projectes comparteixen la combinació de formes d’economia plural en la seva gestió quotidiana, això és, l’alternància de relacions i pràctiques provinents de l’economia de mercat convencional, de l’economia redistributiva de l’estat i de les relacions econòmiques de reciprocitat del teixit comunitari. El reconeixement i diferenciació d’aquestes fonts diverses de finançament van estrictament relacionades amb formes de gestió concretes (convenis, cessions, licitacions…), moltes vegades pautades ad hoc en funció de la correlació de forces en pugna. El reconeixement d’aquesta pluralitat econòmica també pot ajudar a discernir i reconèixer l’activitat reproductiva essencial i necessària darrera qualsevol activitat productiva. Ara bé, si es volen generalitzar aquest tipus d’exepriències arreu és fonamental generar marcs jurídics ben delimitats i definits per protegir tant el caràcter públic dels equipaments i serveis que s’ofereixen, com la pròpia viabilitat del projecte.

Durant tota la jornada seran les pròpies experiències comunitàries, especialment convidades per l’ocasió, junt amb les xarxes ja existents al territori (XES i XEC), les que disposaran d’un espai propi de treball i de reflexió, per començar a construir i compartir un full de ruta conjunta que permeti transitar des de l’aïllament o exepcionalitat de cada experiència concreta fins a la generalització.

PROGRAMA

10h – Benvinguda i presentació, a càrrec de l’Observatori de Coòpolis.

10:10h – Conversatori ‘Cap a una democràcia comunal: sobre la relació entre economia plural i la gestió público-comunitària i cooperativa’. Presenta Mauro Castro (Observatori Coòpolis – Institut de Recerca Urbana de Barcelona IDRA). Amb la participació de Mariona Soler (Xarxa d’Espais Comunitaris – XEC), Víctor Giménez (Xarxes Locals d’Economia Solidària de Barcelona) i Ivan Miró (Coòpolis – La Ciutat Invisible).

11h – Presentació de l’informe ‘Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores dins l’administració pública’, a càrrec de Mireia Bosch de la Comissió d’Economies Feministes de la XES.

12h – Pausa i esmorzar. 

12:30h – Presentació de l’informe “Fent economia plural. 10 casos rellevants de col·laboracions público-cooperatives-comunitàries” a càrrec de Laia Forné i Rubén Martínez de l’Institut de Rercerca Urbana de Barcelona – IDRA.

13:30h – Autodiagnosi de les pràctiques público-cooperatives comunitàries, amb projectes i espais comunitaris convidats. 

14:30h – Tancament de la jornada.