Festival La Regadora

Del 12 al 16 de setembre a Sabadell

La Regadora és una xarxa, un festival i un espai. És punta de llança per retrobar-nos, celebrar-nos i debatre’ns posant el present i futur de la transició ecosocial sobre la taula. És un projecte impulsat per moltes i diverses entitats i organitzacions de la ciutat de Sabadell que des de la consciència climàtica ens fem nostre el lema “Canvia el sistema, no el clima”. És un impuls, perquè la seva expressió més rellevant serà un moment per celebrar-nos durant 5 dies, del 12 al 16 de setembre a Sabadell.

La nova edició de la Regadora 2023 centra el seu eix temàtic en l’espai públic, comunitari i urbanístic de les ciutats. Quina definició li donem a l’espai públic? Com el vivim? L’espai és propietat de la ciutadania o de qui L’administra? Qui té dret a l’espai? L’espai convida a tothom o només a aquelles persones que no es troben als marges? Ja no és temps d’ignorar que el sistema sobre el qual estem construint la societat global presenta importants desigualtats socials, de classe, culturals, educacionals i ecològiques, sobretot de caràcter social i ambiental. Les desigualtats en les societats urbanes, que s’estan consolidant arreu del món, evidencien la necessitat de construir i restablir models urbans que posin la vida al centre, com sempre hem defensat des de La Regadora en el nostre manifest. Les ciutats ja no tenen sentit? Aquest 2023 proposem reflexionar sobre com estem construint les ciutat des dels drets ciutadans, el feminisme, col·lectives al marge i l’urbanisme, a través de debats, xerrades, activitats i propostes culturals que defensin la vida per sobre de tot. Una aposta clara per la vida.

Més informació.