Voleu revisitar el Fòrum per la Transició Ecosocial?

Uns mesos després de la celebració del Fòrum per la Transició Ecosocial, ja tenim la relatoria de resultats disponible. És un document extens i exhaustiu, que necessita calma en la lectura, i que serveix per sedimentar i compartir el coneixement col·lectiu generat durant aquells intensos dies de febrer.

Els dies 23 i 24 de febrer es va celebrar el Fòrum per la Transició Ecosocial, inicialment impulsat per la XES, Coòpolis i l’ODG, però al que es van sumar, com a promotors, Rebel·lió o Extinció, LaCoordi, End Fossil, Opcions, Ecologistes en Acció, Entrepobles, la Xarxa per la Justícia Climàtica i la Xarxa per la Sobirania Energètica. Al capítol 2 de la relatoria s’explica amb detall el procés col·lectiu de construcció del fòrum.

Com s’explica a la relatoria, el fòrum va transcórrer en dos dies, on destaquen dos grans moments:

D’una banda, el taller d’escenaris de futur dirigit a l’economia social i solidària, que va concentrar un centenar de persones vinculades a diferents espais de l’ESS a les Cotxeres de Sants. El fruït d’aquell treball col·lectiu, queda recollit a la relatoria al capítol 3 de la relatoria, on es descriu com «serà» l’ESS, al 2040, sota cada un dels 4 escenaris, així com les accions i estratègies per caminar cap als escenaris desitjables.

De l’altra banda, l’altre gran moment va ser la jornada central del fòrum i el treball col·lectiu en 5 eixos estratègics:

– Mobilització, denúncia i resistència

– Incidència institucional i sobre els marcs normatius

– Construcció d’alternatives econòmiques

– Reforç del teixt i la governança comunitària

– Comunicació i relat

En tots aquestes eixos, es va fer una diagnosi col·lectiva per entendre quins eren els principals reptes, en cada un d’ells, per avançar en una transició justa, democràtica i ecofeminista. En un segon moment, es van identificar i treballar les accions i estratègies prioritàries, per cada eix, a impulsar en els propers anys. Al capítol 5 del document podeu consultar-ne els resultats detallats. Finalment, les conclusions (capítol 6) ens serveixen per situar les properes passes definides aquells dies, algunes ja superades pel pas del temps. Així, per exemple, a les conclusions s’apuntava la necessitat de crear un espai polític compartit per fer un front comú de moviments per lluitar per la transició ecosocial, i aquest espai ja es va crear el 6 de juliol, sota el nom de Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial. En qualsevol cas, les conclusions apunten un marc ampli d’estratègies a dur a terme per avançar cap a un model socioeconòmic postcreixentista i postcapitalista, amb un paper destacat de l’ESS. Ara es tracta d’anar-les impulsant.