ESSBCN2030: si ets una entitat de venda de productes, uneix-te al subgrup de fires del grup de treball de consum conscient!

Des de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 s’ha impulsat un Grup de Treball de Consum Conscient que a través d’un subgrup de fires està treballant en incentivar la participació de les entitats de l’ESS a les fires, mercats i altres espais físics comercials puntuals de la ciutat de Barcelona.

Els objectius d’aquest subgrup són:

  • Aconseguir participar d’esdeveniments a la ciutat de Barcelona on l’ESS no té presència.
  • Donar resposta a necessitats que les organitzacions de l’ESS tenen en participar de fires, mercats i altres espais físics comercials.
  • Augmentar el nombre d’entitats de l’ESS que participen de fires, mercats i altres espais físics comercials mitjançant la intercooperació entre les entitats.

Durant el 2023, el subgrup de fires ha:

  • Dissenyat, fet difusió i analitzat una enquesta amb més de 50 respostes per recollir les limitacions que es troben les entitats de l’ESS a l’hora de participar a les fires, mercats i altres espais físics comercials que s’organitzen a la ciutat, així com les necessitats que puguin tenir per participar-hi i els suggeriments per incentivar la seva participació.
  • Participat conjuntament a la Fira de Biocultura del passat mes de maig (7 entitats de l’ESS).
  • Dissenyat una proposta de model d’organització per participar conjuntament de fires i altres esdeveniments per tal de fer les despeses humanes i econòmiques més sostenibles (ex. transport mancomunat, compartir estand, compartir cost inscripció, fer torns, etc.)
  • Establert un calendari de fires i altres esdeveniments pel 2024 per valorar en quins espais es podria participar conjuntament.

Així doncs, si sou una entitat de venda de productes, us animem a apuntar-vos a la propera trobada del subgrup de fires en format online que tindrà lloc el dimarts 13 de febrer de 12h a 13.30h a través del següent formulari d’inscripció.

La trobada s’enfocarà a contrastar i validar la proposta de model d’organització i calendari, així com a emprendre primeres passes per participar conjuntament en aquests espais.

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb estrategiaESS2030@bcn.cat.