Pla d’Acció per a les administracions públiques: 25 Mesures per fomentar l’ESS

Pla Acció ESS - 25 mesures
  • Comissió d'incidència de la XES
  • Editorial: XES
  • Any: 2021
  • Pàgines:
  • Idioma: Català
  • Preu:
  • ISBN:
  • Material:
Poc després que esclatés la pandèmia, vam llançar un primer Pla d’Acció d’ESS per a les administracions públiques, integrat per una bateria de mesures que demanàvem que duguessin a terme, el govern català en especial, però també els governs locals i l’espanyol, cadascun en allò que li pertoca. Gairebé un any després de l’arribada de la Covid19, presentem el pla revisat amb noves propostes: concretament 25 mesures, distribuïdes segons els seus efectes a curt o mitjà termini. Creiem que aquest pla és estratègic per al moviment però alhora volem deixar clar que forma part d’un conjunt més ampli de mesures socials i econòmiques que la societat necessita per fer un canvi de rumb cap a un país i un món just i sostenible.