Pla d'Acció ESS

Presentem el Pla d’acció de l’ESS: mesures per a administracions públiques

La crisi socioeconòmica causada per la COVID-19 està posant de manifest la incapacitat del sistema capitalista per sostenir les condicions de vida en moments d’emergència social i a la XES creiem que és el moment de passar a l’ofensiva i situar-nos com a peça clau per a la construcció d’un model econòmic que posi la vida al centre.

Per aquest motiu presentem el Pla d’Acció de L’ESS, una proposta amb mesures concretes dirigides en una primera etapa a Administracions Públiques i pròximament a iniciatives de l’ESS i a la ciutadania. En aquesta primera fase, s’inclouen mesures per fer front a les dificultats per a l’ESS que presenta a curt termini la crisi de la Covid-19 i mesures per blindar la política pública de suport a l’ESS i crear mecanismes per situar-la a la base d’una nova matriu productiva a mitjà termini.