Presentem les 15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària als municipis

El 10 d’abril a les 12.30 hores presentarem a l’auditori de la Fira de Sabadell les 15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària als municipis, un document elaborat per la XES per tal que les candidatures i les administracions locals acompanyin el procés d’autoorganització econòmica de les comunitats locals i co-impulsin amb elles un nou enfortiment socioeconòmic territorial.  L’acte és obert a tothom i es preveu que hi assisteixin tant entitats i xarxes de l’ESS, com altres representants de moviments socials, partits polítics, ajuntaments o sindicats.

El procés de redacció d’aquestes mesures parteix del document elaborat per les eleccions locals del 2014, amb 14 mesures. De cara a les properes eleccions municipals, vam determinar la necessitat d’aprofundir i millorar la proposta de fa quatre anys, així que es va crear una comissió a la XES per posar-hi fil a l’agulla. Tant les comissions de treball internes com les xarxes locals, van participar en les aportacions  per refer el document. El resultat és un conjunt de propostes des de la perspectiva de l’Economia Social i Solidària de cara a les candidatures i els futurs governs locals .

Amb 15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària proposem consolidar i estendre les iniciatives ESS per tal de transformar el conjunt de les relacions econòmiques. Ho fem tot abordant temes com la democràcia econòmica, les eines i espais de transformació econòmica, la gestió del patrimoni col·lectiu, el canvi cultural i col·lectiu o l’acompanyament de les noves iniciatives socioeconòmiques. Per altra banda, també es proposen mesures sobre temàtiques com les finances, la intercooperació, el Mercat Social Local i el consum responsable; la compra i la contractació pública, la recuperació d’empreses i el relleu empresarial.

El document proposa impulsar la municipalització i cooperativització de serveis públics i fa incidència en cercar vies cap a la sobirania alimentària, energètica i residencial en l’àmbit local. L’espai públic digital i el cooperativisme de plataforma també tenen cabuda entre les mesures, així com la necessitat de crear un relat sobre la transformació econòmica dels municipis.

Finalment, en la reescriptura de les mesures s’ha afegit un nou punt que no es s’havia contemplat en el document de fa quatre anys, una mesura que proposa la transformació feminista de l’economia. Ja que, des de l’ESS entenem l’economia feminista com un espai de transformació de tota l’estructura econòmica capitalista i, per tant, d’emancipació, no només de les dones, sinó de tota la societat.

DOCUMENT 15 MESURES CAP A L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA ALS MUNICIPIS