Fons Cooperatiu ESS

La segona fase del Fons cooperatiu finalitza el 10 d’octubre

Des del Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària hem llançat una convocatòria per destinada a totes aquelles cooperatives que hagin incrementat el seu capital social amb data posterior al 14 de març de 2020 o entitats que constitueixin de nou un procés de capitalització, amb l’objectiu d’afavorir la solidesa financera de les entitats de l’economia social i solidària.

RESUM DE LES BASES

Les entitats es podran presentar a partir del 21 de setembre fins el 10 d’octubre del 2020 mitjançant aquest formulari.

Els diners aportats pel Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària tindran el caràcter de donació irrevocable però suposaran els compromisos següents:

  • Destinar l’import rebut a garantir les necessitats/motivacions presentas al Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària.
  • Acceptar que algun membre del Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària realitzi accions de seguiment.
  • La voluntat del Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària és que aquest recurs quedi afectat al moviment cooperatiu, de forma que, en cas que l’entitat beneficiaria no pugui continuar la seva activitat, sigui quina sigui la causa, o una eventual transformació de l’entitat en una entitat de caràcter mercantil, l’entitat receptora és compromet a garantir que l’aportació realitzada es mantingui dins del moviment cooperatiu o de l’economia social.
  • Imputar comptablement l’aportació al patrimoni net de l’entitat segons les següents indicacions d’acord amb la norma divuitena del Pla General Comptable:

Finalitzat el termini de presentació d’iniciatives, el Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària seleccionarà les iniciatives atenent els criteris generals d’aplicació del Fons i es pondrà en contacte amb totes les entitats participants, per informar de la resolució corresponent.

La Fundació Coop57 (entitat que gestionarà econòmicament l’aplicació corresponent del Fons) es coordinarà amb les iniciatives seleccionades, per a la signatura de l’acord d’acceptació i la tramesa dels recursos corresponents. Llegiu les bases completes aquí, animeu-vos a presentar-vos si compliu els requisits i a col·laborar amb el fons si podeu, voleu i encara no ho heu fet!