Baròmetre Finances Ètiques

Les finances ètiques es consoliden a l’estat espanyol i aposten pels sectors social i mediambiental durant el 2019

Un any més, s’ha presentat el Baròmetre de les Finances ètiques i Solidaries 2019 (aquesta vegada, en format virtual) per mostrar l’evolució del sector a l’estat espanyol durant l’últim any. A l’acte van participar diversos membres de la sectorial de finances ètiques sòcies de la XES, com ara la mateixa FETS (impulsora del baròmetre), Fiare Banca Ètica, Oikocrèdit i Coop57, entre d’altres.

Podeu veure la sessió completa aquí i consultar el baròmetre en format interactiu o pdf.

Algunes dades

Des de l’Observatori de les Finances ètiques s’ha destacat la importància d’unes finances ètiques que fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu i que, com mostren les dades, aquests sectors són els que més crèdit han rebut l’any 2019. S’ha recordat el valor social que les finances ètiques atorguen al diner. En situacions de dificultat social i econòmica es quan les entitats financeres ètiques més crèdit han atorgat, en contraposició amb la banca convencional “on l’ànim de lucre i el creixement econòmic són les úniques finalitats per les que treballa”.

El coordinador de l’Observatori, Sergi Salavert, ha destacat de l’informe que “l’evolució de les finances ètiques a Espanya és sòlida i s’està arribant a màxims històrics en crèdit a l’economia real”, destacant, sobretot, que els préstecs concedits per les entitats de finances ètiques a Espanya han superat els 1.480 milions de euros el 2019, incrementant-se un 0,99% respecte l’any anterior.

També, segons dades de l’informe, el volum de préstecs de las entitats financeres ètiques mostra la implicació amb la societat on, segons ha explicat Sergi Salavert, “contrasta amb la tendència dels últims anys de l’evolució dels préstecs concedits per les entitats convencionals a l’estat espanyol”.

Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser de 1,84% el 2019, en contraposició amb la de la banca convencional, que es va situar gairebé tres punts por sobre, amb un 4,79%.

El nombre de persones usuàries s’ha reduït un 13,83% respecte l’any anterior. Això es deu en gran part a que una de les entitats amb major pes dins de l’informe ha canviat el criteri de comptabilització d’aquesta dada. Tot i així, gairebé 200.000 persones físiques i jurídiques han estat usuàries de les finances ètiques el 2019.

Per un altre costat, el capital social captat per les entitats de finances ètiques continua per sobre dels 191 milions d’euros, fet que és fonamental per poder seguir finançant projectes transformadores d’una manera més sòlida.

Les entitats de finances ètiques que operen a l’esta han finançat projectes d’àmbit estatal i internacional. A Espanya, el sector més finançat amb un 34,77% es el mediambiental, seguit pel sector social (28,32%) i el cultural (11,71%). El 25,12% restant correspon a particulars i administracions públiques. A nivell internacional, el 82,12% del finançament s’ha fet a través de microcrèdits.

El món assegurador forma part del sector financer i és, de fet, un actor inversor clau. Les dades incorporades al Baròmetre d’aquest apartat corresponen a entitats registrades al Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques. En aquest apartat s’ha mostrat com les assegurances ètiques gestionen un volum de primes de 1.628.765.990 euros, fet que suposa un 2,5% del volum de primes total a Espanya. A nivell d’inversions realitzades, les assegurances ètiques gestionen prop de  3.000 milions d’euros sota uns criteris mínims d’inversions responsables.

En relació al volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel Segell EthSI han gestionat més de 4 milions de pòlisses durant l’any 2019.

En l’àmbit de la mediació d’assegurances, les corredories ètiques tenen un volum de primes intercedides de més de 14,4 milions de euros a partir de las més de 23.000 pòlisses gestionades. 

La veu de les entitats

Representants de las principals entitats de finances ètiques analitzades en el Baròmetre han reflexionat sobre els resultats del 2019, la situació actual de pandèmia i els reptes de las finances ètiques a Espanya en el possible context de crisis post Covid19.

Per la seva part, Juan Garibi, director comercial de Fiare Banca Etica, ha destacat que “aquest any, tant complex econòmica i socialment per la pandèmia, les entitats de finances ètiques hem demostrat la resiliència per estar al servei de les empreses i organitzacions que treballen sostenint l’economia i cuidant dels col·lectius més vulnerables. Ha afegit “Discernir amb quin tipus de banc es treballa, és més important que mai davant l’escenari actual, on cal diferenciar si els valors com la cooperació i la coherència són l’essència d’una entitat o únicament una etiqueta de cara fora”.

Jorge Berezo, president d’Oikocredit Euskadi, ha explicat a la seva intervenció que “davant la proliferació d’instruments d’inversió socialment responsables i inversions d’impacte, es cada vegada més important saber transmetre a la gent què ens diferencia, perquè portem amb valentia l’etiqueta de finances ètiques”

Sandra Castañeda, de Triodos Bank, a la seva intervenció ha dit que
“les entitats de banca ètica estem aconseguint un gir, que és que estem empenyent en el sector financer convencional per a incloure l’impacte al mateix nivell que el risc i la rendibilitat. Estem canviant les regles del joc, a poc a poc, estem tan sols començant”. I ha afegit “el sistema financer és un actor clau per a la reconstrucció econòmica i social, per a posar els diners a circular en el sentit adequat”.

Xavi Teis, responsable de comunicació de Coop57, ha destacat que “des de la nostra òptica transformadora, el context actual ens exigeix crear noves respostes, generar xarxes de suport mutu i ser una eina útil per a donar suport a l’economia social, solidària i transformadora”.

 

Baròmetre