Publicada la guia ‘Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores dins l’administració pública’

La guia Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores en el àmbit de els cures i de l’Administració Pública és un recull de pràctiques que, a cavall de l’administració pública, l’Economia Social i Solidària (ESS) i la vessant comunitària, representen una inspiració en el camí cap a la democratització de les cures. La guia ha estat fruit d’un treball conjunt entre la Comissió d’Economies Feministes de la XES i la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS).

El propòsit del recull és interpel·lar el personal tècnic i polític de les administracions públiques en el procés de democratització de la cura. Fer evident la responsabilitat que hi tenen i acompanyar-les en el camí d’implementació de polítiques, dispositius i accions en relació amb aquest àmbit. L’objectiu del recull és múltiple: inspirar noves pràctiques, facilitar la feina a les existents i que aquestes es puguin replicar.

La guia recull i analitza diferents iniciatives generades arreu del territori i n’extreu allò que poden ser bones pràctiques i, per tant, elements que poden ser replicats i allò que s’identifica com a potencials riscos, és a dir pràctiques, maneres de fer, etc. que caldria evitar i deixar de reproduir perquè perpetuen, totalment o parcial, justament allò que es vol transformar. Fem aquesta doble anàlisi de bones pràctiques i potencials riscos perquè entenem que si bé totes elles són camins per a la dignificació del treball de cures, vies per a fer emergir aquesta economia, models per garantir una atenció que posi la persona usuària al centre, etc., també és cert que sovint es corre el perill de concebre-les com a processos d’emprenedoria; d’entendre que han d’arribar a l’equilibri econòmic com qualsevol activitat empresarial. Es corre el risc, en definitiva, de voler aplicar els criteris de l’economia convencional i capitalista a projectes que desborden allò que s’entén com a activitat econòmica.

El recull mostra que el vincle entre administració pública, Economia Social i Solidària i Economia Feminista genera pràctiques reals que evidencien que la reorganització de les cures amb corresponsabilitat i resignificació és possible. En recopilem només algunes, que poden servir de far, de guia, d’orientació, d’inspiració en aquest camí cap a societats més justes i democràtiques. I radicalment feministes.

Bones pràctiques i riscos potencials

Hem escollit 19 pràctiques, de tipologia molt variada, des de programes, serveis municipals o autonòmics, passant per eines concretes i activacions de processos comunitaris. A continuació us presentem de manera resumida les bones pràctiques i potencials alertes, que trobareu desgranades i explicades al recull.

Bones pràctiques

  • Entendre i atendre les especificitats del col·lectiu de persones cuidadores.
  • Cuidar qui cuida.
  • La cura com a servei públic. Assumir la responsabilitat que tenim com a administració.
  • Transversalitzar la política a altres àrees o departaments de l’administració.
  • Buscar teixir complicitats amb allò comunitari.
  • Promoure la cura dins de l’Economia Social i Solidària.
  • Canvi de paradigma en l’àmbit social i dins de l’administració.

Riscos potencials

  • Entendre la cura com a emprenedoria.
  • Perpetuar l’estigmatització.
  • Burocratitzar els processos.

Cal continuar aprofundint i investigant sobre què podria significar una gestió público-comunitària de les cures, però també experimentant-ho des de la pràctica, per avaluar què (no) funciona i què (no) es consolida.

Tot plegat, amb un qüestionament constant del sistema que no posa en valor la vida. Amb la defensa de formes d’organització que entenguin la interdependència com la banda sonora que ens acompanyarà al llarg de tota la nostra vida i que no deixarà mai de sonar, amb la seva melodia que demana posar la vida al centre.

I sumar, a aquesta reivindicació, la denúncia constant i incansable d’un sistema patriarcal i racista que, via llei d’estrangeria, entre altres, promou i perpetua l’exclusió i vulneració sistemàtica de drets d’una gran part de la població.

La guia Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores en el àmbit de els cures i de l’Administració Pública s’ha presentat a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), al Congrés d’Economies Feministes i a la jornada ‘Fent Economia Plural’.