Posem en forma l’ESS a nivell metropolità

Les Jornades Metropolitanes d’Economia Social i Solidària arriben el divendres 24 de novembre a Sant Cugat del Vallès organitzades per la XES i l’Institut Metròpoli conjuntament amb els Ateneus Cooperatius del Vallès Occidental, Barcelona, Barcelonès Nord i l’Hospitalet de Llobregat. Estan cridades a participar-hi xarxes locals d’economia solidària, ateneus, pols i ecosistemes cooperatius, comunalitats urbanes i aquelles experiències que fomenten la intercooperació a nivell territorial i se senten interpel·lades per la dimensió metropolitana.

En els darrers anys, per l’acció territorial del moviment cooperatiu i de les polítiques públiques d’Economia Social i Solidària, estan sorgint als barris i municipis metropolitans una sèrie d’estructures econòmiques de segon grau (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius, xarxes locals de la XES, etc.) que posen l’accent en la intercooperació territorial. Com s’organitzen? Quins elements tenen en comú? Quines necessitats comparteixen? Quines potencialitats i límits plantegen? Com es relacionen amb els moviments socials locals? Com contribueixen a la democratització econòmica i la transició ecosocial del territori?

Aquestes experiències, amb els ateneus cooperatius i les comunalitats urbanes, configuren una malla que, tanmateix, molt sovint no està prou coordinada, sobretot davant d’administracions supramunicipals o metropolitanes, un àmbit que guanya pes en el debat econòmic i polític actual. Quines polítiques públiques són necessàries a nivell metropolità? Quines pràctiques públic-cooperatives-comunitàries es despleguen? Com creem un marc de coordinació estable per incidir en les polítiques públiques metropolitanes? Com transformem el model econòmic metropolità?

Les jornades se celebraran a Cal Temerari de Sant Cugat des de les 10 del matí a les 14 del migdia amb dinar posterior. Hi cal inscripció prèvia.

Inscripcions