Acta de la Plenària i l’Assemblea General de la XES del 30S

El passat dissabte 30 de setembre va tenir lloc la darrera Plenària i Assemblea General Extraordinària de la XES.

Aquesta doble trobada es va celebrar de 10 a 14h a la Casa de la Solidaritat de Barcelona, després vam anar a dinar plegades a la IV Fira d’ESS Migrant i Diversa, que tenia lloc el mateix dia a la Llotja de Sant Antoni, i vam visitar la fira.

Durant la Plenària es van compartir molts dels projectes que té en marxala XES, així com algunes sectorials i grups de treball. Per exemple, la Comissió d’Economies Feministes va presentar la guia de democratització de les cures amb pràctiques inspiradores i reproduïbles a l’administració pública i la Sectorial d’Habitatge va compartir la seva reflexió estratègica al voltant dels Bancs de Terres públic-cooperatius comunitaris. Per la seva banda, la Sectorial d’Ecologia de la XES va explicar l’estat i properes passes de la campanya #FUTURSimPOSSIBLES per avançar en el nostre objectiu d’assolir una Transició Ecosocial.

També la Plenària ha estat un espai on s’han ofert dues activitats formatives #EinESS. Una ha versat sobre circuits per abordar els conflictes, impulsat pel Grup de Treball de Facilitació i Cures. L’altra ha estat un taller amb dinàmica inclosa sobre Comunicació Interna i la seva importància estratègica per a la XES, impulsada per l’equip tècnic i el Grup de Treball de Comunicació.

Després d’altres informacions breus sobre diferents projectes, com la celebració els 20 anys de la XES i els 10 de Pam a Pam, la iniciativa PlataformESS, la Comissió Antiassetjaments o la de Publicacions, va començar l’Assemblea General Extraordinària (AGE). Durant l’AGE es van renovar diferents càrrecs de la Comissió Permanent de la XES i es van ratificar les darreres noves sòcies. També va acollir un debat estratègic sobre l’actual context polític al voltant l’ESS, el teixit comunitari i el cicle institucional.