Informe de Balanç Comunitari 2023: la gestió comunitària arriba a més de 274.000 persones usuàries i gairebé 1.000 entitats

A l’Informe del Balanç Comunitari 2023 hi han participat 18 projectes, que signifiquen una base social activa de 1.434 persones, en què les dones són majoria. Pel que fa a l’impacte social, els projectes arriben a més de 274.000 persones destinatàries i pràcticament a 1.000 entitats en total.

Sobre democràcia i la participació, destaquem que la presa de decisions dels projectes és molt participada i només un 34% de les propostes d’activitat provenen de l’equip professional, cosa que reforça la idea d’autoorganització col·lectiva de les economies comunitàries.

En relació a l’arrelament al territori, destaquem la forta implicació en xarxes i plataformes, tant amb entitats locals com amb equipaments i serveis públics. Aquest fet reforça la percepció de bé comú i l’efecte de redistribució de la funció pública participada per la ciutadania organitzada. Un enxarxament que permet una gran capacitat d’escolta i una activitat molt situada i que dona resposta a les necessitats del veïnat.

Pel que fa a l’impacte i el retorn social, destaquem com es genera un efecte dòmino del foment de dinàmiques comunitàries a través de l’existència de projectes de gestió comunitària, ja que 3 de cada 4 projectes han facilitat l’impuls de nous projectes comunitaris arran de la seva activitat. Són infraestructures del comú que acullen projectes d’economies comunitàries autònomes i xarxes de suport mutu.

Finalment, si ens enfoquem en la sostenibilitat de les persones, els processos i l’entorn, es posa de relleu el repte que els suposa, tot i que la majoria de projectes tenen mecanismes de sostenibilitat col·lectiva a través de la conciliació, les condicions laborals i els espais de cohesió. A més, compten amb planificació econòmica, estratègica i d’avaluació. En referència a la sostenibilitat de les persones, abordar el tema de la diversitat és una de les mancances destacades: només la meitat dels projectes participants tenen accions específiques per abordar la desigualtat de gènere. En el cas de la  sostenibilitat ambiental, trobem una pràctica estesa de reducció d’impacte.