“Esmolem les eines”, nou llibre i col·lecció per dotar-nos d’instruments per transformar la societat

La Comissió de Formació i publicacions de la Xarxa d’Economia Solidària estrena nova col·lecció (“Eines”) i llibre, “Esmolem les eines. Debats de l’Economia Solidària per a la Transformació Social”, que l’estrena. El llibre, impulsat per la XES i editat gràcies a la intercooperació entre les editorials Pol·len edicions, Tigre de Paper i Icaria editorial, pretén, com el seu propi títol indica, posar sobre la taula instruments i estratègies per “esmolar” l’economia solidària i convertir-la en cavall de batalla de la transformació social. El llibre és, en realitat, un resum dels debats i reflexions apuntats en el marc de la primera edició de l’Escola d’Estiu de l’Economia Solidària, celebrada el juny de 2016.

Al calor de les lluites contra la crisi capitalista, proliferen les iniciatives socioeconòmiques que afronten necessitats col·lectives des de la solidaritat, la cooperació i l’autogestió. L’alimentació, les cures, el finançament, l’habitatge, l’energia, la cultura, la mobilitat o les tecnologies són repensades per experiències cooperatives, associades i comunitàries que defugen l’acumulació privada de capital i practiquen la reproducció ampliada de la vida. Com incrementem la potència transformadora d’aquestes economies solidàries? Els itineraris formatius, els paradigmes organitzatius feministes, la vinculació entre comuns i cooperativisme, els ecosistemes locals, la intercooperació i el mercat social són les eines esmolades a la primera Escola d’Estiu de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i avui desplegades en aquest llibre escrit per autores vinculades a la XES.

Amb textos de Jordi Estivill, Jean Louis Laville, Elba Mansilla, Ivan Miró, Óscar Rando, Rubén Suriñach i Anna Fernàndez.

El llibre val 10€ i es pot adquirir tant a les editorials que l’han coeditat com a la seu de la XES, al carrer Bailén, 5, baixos, de Barcelona.

Més sòcies i més xarxes locals: consulteu la memòria 2016 de la XES

Ja tenim a punt la memòria d’activitats de la XES d’aquest 2016! La podeu trobar penjada a l’apartat de transparència del web i també podeu consultar-la aquí.

A la memòria hi trobareu tota la informació sobre qui som, què fem i com ens organitzem en comissions de treball. S’hi desglossen tots els projectes i iniciatives que vam endegar l’any passat, com la Xescotada, l’assemblea del 21 de desembre, la I Escola d’Estiu de l’Economia Solidària, que va debatre i reflexionar sobre cap a on ha d’avançar el sector, la 8a campanya de Balanç Social #Ensenyaelcor, la presentació del 2n informe sobre l’estat del mercat social català o la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), que va aplegar 120 entitats i empreses, 190 expositores i més de 21.000 persones visitants. També el fet que el 2016 ha nascut una nova comissió a la XES, la comissió de Facilitació i cures.

En l’apartat de transparència, la memòria detalla la procedència dels ingressos i despeses i les partides a les quals es destinen les inversions anuals. També explica que tanquem el 2016 amb 183 entitats sòcies i 109 persones sòcies individuals, un 23% i un 8% més que el 2015, respectivament, i que durant l’any passat es van constituir formalment 8 noves xarxes locals: Baix Llobregat, Barcelonès Nord, Sabadell, Sant Andreu, Sant Cugat, Sants, Terrassa i Mataró. En l’àmbit de comunicació, el web de la XES ha rebut un 16% més de visites, s’ha arribat al miler de persones subscrites al butlletí i les xarxes socials no han parat de créixer: la pàgina oficial de Facebook de la XES ha augmentat d’un 28% el nombre de seguidors, mentre que el canal de Twitter ha incrementat un 20% el seu abast.