XES Barcelona interpel·la a les candidatures a les eleccions municipals amb 10 mesures prioritàries d’economia solidària per a la ciutat

El passat dimarts 21 de març les Xarxes Locals d’Economia Solidària de Barcelona – XES Barcelona van presentar 10 mesures prioritàries de política municipal d’economia social i solidària per als barris de Barcelona a les candidatures a les eleccions municipals de la ciutat.

Les xarxes locals d’economia solidària de Barcelona van demanar el compromís dels partits polítics en temes tan essencials com la contractació pública responsable, la gestió cooperativa del patrimoni i els recursos col·lectius, l’habitatge cooperatiu i la transició ecosocial, entre d’altres.

A continuació podeu reviure l’acte de presentació de les mesures:

Com a resultat d’aquest acte de presentació, les diferents candidatures assistents van posicionar-se expressament respecte a cadascuna de les 10 mesures proposades per la XES Barcelona. A la següent infografia podeu trobar un resum visual dels compromisos assumits per cada candidatura amb l’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona, seguint el següent codi:

  • Verd: d’acord i compromís total amb les mesures proposades en aquest punt.
  • Groc: compromís parcial amb les mesures proposades en aquest punt.
  • Vermell: no es comprometen amb aquestes mesures.