Economia solidària per a una Catalunya lliure

AUTOR

Jordi Estivill, Jordi Garcia, Jordi Valls i Jordi Via son cooperativistes i membres de la Xarxa d’Economia Solidària.

SINOPSIS

Aquest llibre explora les relacions entre emancipació nacional i economia solidària, i formula un conjunt de propostes per a la futura organització socioeconòmica de la Catalunya independent. Tenim davant nostre un gran repte: saber aprofitar tota l’energia col·lectiva que genera el procés independista per reconstruir la societat catalana sobre fonaments més democràtics, equitatius, solidaris i sostenibles.

J. Estivill, J. Garcia, J. Valls i J. Via
 |  Preu:12 | 
Editorial:XES / Icaria | 
Pàgines:126

Educar, trabajar, emprender

AUTOR

Daniel Jover és soci-fundador de l’equip Promocions, membre del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, de l’Institut Paulo Freire i de la Xarxa d’Economia Solidària.

SINOPSIS

Aquest llibre aposta per una economia social i solidària on la persona és el centre i els diners són el mitjà. On queda molt clar que la millor formació per a l’ocupació és una bona educació per al canvi. Aquest text no es queda en el diagnòstic i la denúncia sinó que conté un missatge d’esperança: el poder de l’educació i l’economia solidària per transformar la societat, la força de la paraula i la praxi empresa per la ciutadania activa romanen en l’horitzó de la possibilitat, la solidaritat al nostre alcance._Aquesta obra reivindica la força del compromís i l’escriptura com evocació del passat, construcció del present i recreació del pensament i la imaginación. Per no renunciar ni a l’alegria ni la utopia.

Daniel Jover
 |  Preu:20 | 
Editorial:XES / Icaria | 
Pàgines:287

Adéu, capitalisme. 15M-2031

AUTOR

Jordi Garcia Jané és cooperativista i participa activament en diversos moviments socials a Catalunya, entre ells, la Xarxa d’Economia Solidària. A més, és escriptor i conferenciant habitual sobre temes d’economia solidària, democràcia participativa i les alternatives socials en general.

SINOPSIS

El capitalisme no funciona: és socialment injust, políticament antidemocràtic, ecològicament insostenible i estructuralment violent. Però hi ha alternativa? L’autor pensa que sí i per això proposa un esbós de model social no capitalista que anomena Ecodemocràcia cooperativa, basat en un sistema econòmic democràtic, social i solidari, i en un sistema polític de democràcia participativa i inclusiva. I dibuixa, a més, una estratègia per arribar-hi, l’empoderament popular, que seria resultat de combinar la creació de contrapoders socials, la mobilització popular no violenta i la via electoral.

Jordi Garcia Jané
 |  Preu:15 | 
Editorial:XES / Icaria | 
Pàgines:181

Nada está perdido

AUTOR

Susana Martín és economista independent, professional d’internet i escriptora. Encara que va començar la seva carrera professional en el comerç exterior, la seva activitat professional ha estat centrada en el sector d’internet i noves tecnologies, i la col·laboració en diferents projectes tecnològics en els últims deu anys.

SINOPSIS

Si el món està en mans del poder financer, llavors la democràcia és paper mullat. La dominació avui va acompanyada de l’excusa de salvar de la fallida. Davant d’una teoria econòmica còmplice del desfalc, aquest llibre es convertirà en una eina essencial per entendre el món actual i les idees necessàries per transformar-lo.
Aquest llibre d’economia per a tots els públics mostra el paper que juguen els diners i el crèdit en el sistema productiu i el mercat, alhora que revela com els diners digital, l’abandonament del patró or i internet han transformat les bases dels models teòrics actuals i els han deixat obsolets.

Susana Martín Belmonte
 |  Preu:18 | 
Editorial:XES / Icaria | 
Pàgines:255

Cómo vivir en tiempos de crisis

AUTOR

Edgar Morin, director emèrit de recerca al CNRS, ha rebut la distinció honoris causa en diverses universitats del món.
Patrick Viveret, filòsof, va ser conseller del tribunal de comptes de França i durant el govern de Jospin va ser responsable de la missió de redefinir els indicadors de riquesa.

SINOPSIS

Davant la crisi actual, hem de prendre distància, situar aquest moment en el marc d’un procés de canvi històric, com els que ja hem conegut, per detectar el cicle que acaba i el nou ordre que s’obre. En aquest període crític, en què l’empitjorament és possible i on els desafiaments són crucials, mantinguem la certesa que l’improbable encara pot passar.

Edgar Morin y Patrick Viveret
 |  Preu:10 | 
Editorial:XES / Icaria | 
Pàgines:78

Democracia Económica

AUTOR

Antoni Comín Oliveres i Luca Gervasoni Vila són els coordinadors dels nou blocs generals que componen aquest llibre.
Pròleg a la segona edició d’Ignacio Ramonet, catedràtic de Comunicació a París-VII.

SINOPSIS

Aquest llibre d’autoria col·lectiva intenta respondre preguntes, amb la voluntat d’obrir sense complexos un debat certament radical. La seva més íntima intenció no és altra que inspirar el pensament i l’acció de tots aquells que creuen que, també avui, la nostra prioritat segueix sent la construcció d’un sistema econòmic més just, que ens permeti viure en una societat on tots els seus membres tinguin una vida digna de ser reconeguda com una vida humana.

Antoni Comín y Luca Gervasoni (coords.)
 |  Preu:28 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:542

Hacer real lo posible

AUTOR

Marcos Arruda és llicenciat en Ciències Econòmiques, doctorat en Economia i Educació. És coordinador de PACS (Institut de Polítiques Alternatives per al Con Sud), i un dels fundadors del Fòrum Social Mundial i de la Xarxa Global de Socieconomía Solidadria. És soci fundador de l’Institut Cajamar i participa en la coordinació del Moviment Jubileu Sud, que va promoure els Plesbicitos sobri la Deute i sobre el ALCA.

SINOPSIS

Aquest llibre és el segon d’una trilogia sobre la formació del ser humà. Hacer real lo posible és una reflexió creativa i una proposta d’una nova economia que valori a cada persona, cada cultura i cada poble i busqui un projecte comú d’humanitat a partir de la valoració i de la complementarietat de les diferències.

Marcos Arruda
 |  Preu:18 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:319

Manifiesto Utopía

AUTOR

El Mouvement Utopia es crea per al sorgiment d’una esquerra d’avantguarda sobre la base de la identitat ecologista i anti-globalització, capaç de transformar la societat per a arribar a nous ideals i assolir-los.

SINOPSIS

Sí, una altra forma d’imaginar, de pensar i de fer política és possible. Existeixen altres perspectives que la resignació i la submissió al model actual.
L’originalitat d’Utopia consisteix a elaborar anàlisi i proposicions dintre del món associatiu, però també en els moviments i partits d’esquerra.
Però per a construir prèviament cal deconstruir, i per a això, qüestionar tres alienacions, el dogma del creixement com solució màgica a tots els mals, el consum com únic criteri de realització individual i el treball erigit en valor absolut. La nostra utopia considera que la reflexió aliada a la imaginació és capaç de crear un projecte polític fort que sedueixi a la majoria.
Aquest és el nostre imperatiu i la nostra urgència.

Mouvement Utopía
 |  Preu:13 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:151

Por una economía ecológica y solidaria

AUTOR

Antonio Estevan, fundador de la xarxa de consultors Gea 21, va morir al setembre de 2008. Va ser un dels impulsors de la difusió a Espanya dels principis de la gestió de la demanda de l’aigua.
José Manuel Naredo és doctor en Ciències Econòmiques. Va ser galardonat amb el Premi Nacional d’Economia i Medi Ambient 2000 i amb el Premi Internacional de Geocrítica 2008.

SINOPSIS

Aquest llibre reflecteix la conversa mantinguda amb Antonio Estevan i José Manuel Naredo sobre temes fonamentals relacionats amb el sistema econòmic imperant i les seves possibles alternatives.
La seva publicació arriba en un moment molt oportú, quan l’actual crisi econòmica induïx a qüestionar aquest sistema.
Proposem en aquest llibre, doncs, un diàleg entre economia ecològica i economia solidària, necessari per a la construcció d’un nou paradigma. És el moment d’integrar l’ecologia i l’economia solidària al món del treball; i l’èxit d’aquesta nova economia respectuosa amb tot el viu és ja evident i constatable.

Antonio Estevan y José Manuel Naredo
 |  Preu:9.5 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:119

Crisis capitalista y economía solidaria

AUTOR

Jean-Louis Laville és sociòleg i economista, professor del Conservatoire National donis Arts et Métiers (Cnam).
Jordi Garcia Jané és cooperativista i membre de la Xarxa d’Economia Solidària.

SINOPSIS

L’esclat de la crisi deixa a la vista que l’autorregulació del mercat és un mite i que el capitalisme, a més de generar desigualtat i ser ecològicament insostenible, resulta intrínsecament inestable i ineficient.

Al mateix temps assistim a l’expansió d’iniciatives econòmiques distintes a les capitalistes. Ens referim a l’anomenada economia social o solidària: cooperatives, grups de consum responsable, banques ètiques? Totes elles ens demostren que existeixen altres formes de produir, consumir i finançar-se regides per lògiques democràtiques, sostenibles i solidàries, i que a més són prou resistents perquè moltes assoleixin sobreviure en un mitjà tan hostil com són el mercat i la societat capitalista.

J-Louis Laville y Jordi Garcia
 |  Preu:15 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:207